Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Hlavní stranaÚřední deska – veřejně přístupná plocha ke zveřejňování dokumentů města
1. Veřejná vyhláška - Opatření ob. povahy - úplná uzavírka na chodníku mezi ulicemi T.G. Masaryka a Raisova v obci Slatiňany
Veřejná vyhláška (Wed, 27 May 2020 07:16:47 GMT)

2. Inzerát na výběrové řízení HPU/16/2020 - Pozem. parcela č. 663/1, 663/2, 690/5, 18 a st parcela č. 18/1 v k. ú. Blatno u Hlinska
Výběrová řízení (Wed, 27 May 2020 06:48:39 GMT)

3. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Úplná uzavírka na silnici III/358 9 v ulici Vlčnovská u obce Chrudim
Veřejná vyhláška (Tue, 26 May 2020 11:18:57 GMT)

4. Veřejná vyhláška - Dopravní omezení a úplná uzavírka v ulicích Schmoranzova, Čechova, Tovární a Husova v obci Slatiňany
Veřejná vyhláška (Tue, 26 May 2020 04:47:40 GMT)

5. Veřejná vyhláška - Opatř. ob. povahy - Přechodná úprava provozu - dopravní omezení v ul. Vítězství a K Vlčnovu v obci Slatiňany
Veřejná vyhláška (Thu, 14 May 2020 11:42:17 GMT)

6. Oznámení o pokrač. správního řízení a předložení návrhu poslední akt. bezpečnostní zprávy k vyjádření společnosti OQEMA, s.r.o.
Správní řízení (Mon, 11 May 2020 11:52:43 GMT)

7. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2019
Rozpočet a hospodaření obce (Thu, 30 Apr 2020 04:46:08 GMT)

8. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Veřejná vyhláška (Tue, 21 Apr 2020 08:12:32 GMT)

9. Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR
Veřejná vyhláška (Tue, 7 Apr 2020 07:32:23 GMT)

10. Splatnost místních poplatků
Informace z radnice (Thu, 26 Mar 2020 09:26:47 GMT)

11. Město Slatiňany - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Rozpočet a hospodaření obce (Wed, 6 May 2020 06:59:27 GMT)

12. Investiční plán města Slatiňany pro rok 2020
Dokumenty (Wed, 12 Feb 2020 12:09:23 GMT)

13. Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Zprávy (Tue, 4 Feb 2020 10:14:43 GMT)

14. Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu z popelnic (pro rok 2020) a harmonogram svozu třídeného odpadu
Informace z radnice (Wed, 18 Dec 2019 08:36:00 GMT)

15. Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 3. 4. 2019
Veřejná vyhláška (Mon, 9 Dec 2019 14:45:13 GMT)

16. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2019, Slatiňany
Dokumenty (Wed, 11 Sep 2019 10:33:10 GMT)

17. Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019
Veřejná vyhláška (Tue, 3 Sep 2019 10:54:47 GMT)

18. Výzva k předložení cenové nabídky - Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany - Švýcárna
Výběrová řízení (Fri, 10 May 2019 06:29:47 GMT)

19. Výzva k podání nabídek - Lesní hospodář v lesích města Slatiňany
Výběrová řízení (Thu, 2 May 2019 10:22:58 GMT)

20. Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR
Veřejná vyhláška (Thu, 4 Apr 2019 11:17:03 GMT)

21. Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany
Výběrová řízení (Tue, 19 Mar 2019 08:28:37 GMT)

22. Výzva k předložení cenové nabídky - Stavba přístřešku u DPS Farská 765 Slatiňany
Výběrová řízení (Thu, 14 Mar 2019 13:12:36 GMT)

23. Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech
Výběrová řízení (Thu, 14 Mar 2019 13:13:36 GMT)

24. Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádu
Výběrová řízení (Wed, 6 Mar 2019 15:33:04 GMT)

25. Výzva k předložení cenové nabídky - MŠ Slatiňany rekonstrukce kanalizační přípojky a osazení lapolu
Výběrová řízení (Wed, 6 Mar 2019 15:08:24 GMT)

26. Výzva k předložení cenové nabídky - Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech
Výběrová řízení (Wed, 6 Mar 2019 14:20:36 GMT)

27. Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty (Mon, 25 Feb 2019 15:12:59 GMT)

28. Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty (Thu, 29 Nov 2018 13:07:40 GMT)

29. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2018, Slatiňany
Dokumenty (Thu, 23 Aug 2018 05:33:33 GMT)

30. Město Slatiňany - Oznámení o kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR
Oznámení (Fri, 25 May 2018 11:05:42 GMT)

31. Výzva k předložení nabídek - Svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu
Výběrová řízení (Wed, 13 Jun 2018 14:56:35 GMT)

32. Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v Trpišově (od HZ směr Šiškovice)
Výběrová řízení (Thu, 14 Mar 2019 13:07:38 GMT)

33. Výzva k předložení cenové nabídky - Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Slatiňany
Výběrová řízení (Wed, 16 Jan 2019 11:16:43 GMT)

34. Výzva k předložení cenové nabídky-Rekonstrukce části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení a úpravy křižovatek ve Slatiňanech
Výběrová řízení (Thu, 20 Dec 2018 07:36:36 GMT)

35. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.2.2018, Slatiňany
Dokumenty (Thu, 22 Feb 2018 08:37:09 GMT)

36. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2017, Slatiňany
Dokumenty (Thu, 7 Sep 2017 05:17:40 GMT)

37. Poskytnutí požadované informace - Kross, s.r.o.
Dokumenty (Thu, 20 Dec 2018 09:31:08 GMT)

38. Oznámení o vyvěšení dokumentů na internetových stránkách Mikroregionu Chrudimsko a možnost nahlédnutí do listinné podoby
Oznámení (Mon, 15 Oct 2018 12:35:09 GMT)

39. Informace podle zákona č. 250/2000 Sb. (24/2017 Sb.)
Dokumenty (Mon, 6 Mar 2017 16:39:24 GMT)

40. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Národopisný soubor Formani Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 29 Oct 2019 12:03:18 GMT)

41. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Sportovní kluby Spartak Slatiňany. z.s.
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 29 Oct 2019 11:18:57 GMT)

42. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 29 Oct 2019 11:49:43 GMT)

43. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2016, Slatiňany
Dokumenty (Tue, 27 Sep 2016 13:38:02 GMT)

44. Smlouva na zajištění provozu sběrného dvora č. 504/2015
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 12 Nov 2015 13:23:54 GMT)

45. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění provozu sběrného dvora Slatiňany
Výběrová řízení (Fri, 29 Mar 2019 07:05:29 GMT)

46. RÁMCOVÁ DOHODA o podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 13 Jul 2015 11:32:41 GMT)

47. Grantová témata pro rok 2015
Dokumenty (Mon, 4 Jan 2016 13:57:21 GMT)

48. Smlouva - Zajištění systému svozu a následného využití případně odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 1 Feb 2016 17:06:04 GMT)

49. Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení-Zajištění svozu a následného využití případně odstranění směsného KO
Výběrová řízení (Mon, 1 Dec 2014 16:07:17 GMT)

50. Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Slatiňany 2014
Dokumenty (Sat, 11 Oct 2014 17:31:50 GMT)

51. Smlouva o převodu investorství
Dokumenty (Thu, 11 Sep 2014 07:54:52 GMT)

52. Smlouva o vkladu do společnosti
Dokumenty (Thu, 11 Sep 2014 07:50:25 GMT)

53. Upozornění k odstranění stromoví
Oznámení (Fri, 19 Sep 2014 20:47:30 GMT)

54. Kupní smlouva č.378-2014 a dodatek č.1 na dodávku techniky pro provoz kompostárny
Smlouvy, dodatky smluv (Fri, 26 Sep 2014 10:30:47 GMT)

55. Smlouva č. S/C031//5000011/2014/011 na zajištění svozu a využití vyseparovaných složek komunálního odpadu
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 2 Feb 2016 04:38:56 GMT)

56. Smlouva o úvěru č. 0395465469
Smlouvy, dodatky smluv (Wed, 2 Jul 2014 15:16:49 GMT)

57. Kupní smlouva - Dopravní automobil dle technické specifikace
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 1 Jul 2014 12:31:13 GMT)

58. Výzva veřejné soutěže v podlimitním řízení - Dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Slatiňany
Výběrová řízení (Wed, 4 Jun 2014 14:20:34 GMT)

59. Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění svozu a využití vyseparovaných složek odpadu
Výběrová řízení (Wed, 4 Jun 2014 05:34:02 GMT)

60. Výzva veřejné soutěže v podlimitním řízení - Dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Slatiňany
Výběrová řízení (Wed, 30 Apr 2014 14:12:37 GMT)

61. Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem
Dokumenty (Thu, 13 Feb 2014 15:34:44 GMT)

62. Výzva k podání cenové nabídky - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany
Výběrová řízení (Mon, 13 Jan 2014 14:36:22 GMT)

63. Výzva k podání cenové nabídky - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany
Výběrová řízení (Thu, 14 Nov 2013 14:33:19 GMT)

64. Smlouva o převodu investorství
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 30 Sep 2013 11:18:42 GMT)

65. Smlouva o vkladu do společnosti
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 30 Sep 2013 11:18:39 GMT)

66. Kupní smlouva - Pořízení zametacího vozu k čistčímu ovzduší ve Slatiňanech
Smlouvy, dodatky smluv (Fri, 6 Sep 2013 11:04:04 GMT)

67. Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci veřejné zakázky na dodávky "Pořízení zametacího vozu"
Výběrová řízení (Mon, 27 Jan 2014 11:16:35 GMT)

68. Účastnická smlouva a Rámcová dohoda - Komplexní řešení telefonních, internetových a datových služeb
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 23 Apr 2013 12:06:50 GMT)

69. Smlouva o dílo č. 005/2013 - Nové veřejné osvětlení v ulici Na Ostrově, Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Fri, 15 Mar 2013 11:04:29 GMT)

70. Smlouva o dílo č. 5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání podél místní komunikace v ulici Neumannova, Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 22 Nov 2012 13:19:08 GMT)

71. Smlouva o dílo - Rekonstrukce komunikace části ulice Nerudova, Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 22 Nov 2012 09:22:54 GMT)

72. Smlouva o dílo č. 1/12008 a dodatek č. 1 a č. 2 - Zateplení obálky spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 20 Nov 2012 11:37:13 GMT)

73. Smlouva o dílo č. 2011-S-17 a dodatek č. 1 a č. 2 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 20 Nov 2012 11:37:43 GMT)

74. Výzva k podání CN + Smlouva - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany
Výběrová řízení (Tue, 15 Jan 2013 04:58:43 GMT)

75. Smlouva o dílo č.5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání - Ulice Neumannova Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 14 Jun 2012 15:09:59 GMT)

76. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.VCES-4615-5097 na stavbu - Rekonstrukce domu č.p.66 - Švýcárna Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 12 Jun 2012 14:59:10 GMT)

77. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2011-S-17 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 12 Jun 2012 14:57:19 GMT)


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2020 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER